[1]
M. Zarębina, „Rola przymiotników w stylu „prozy artystycznej"”, Polonica, t. 20, s. 289–298, grudz. 2000.