[1]
I. Bobrowski, „Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres I VI 1998-31 III 2000)”, Polonica, t. 20, s. 353–354, grudz. 2000.