[1]
J. Reszka, „Potępianie a krytyka i wytykanie - analiza semantyczna”, Polonica, t. 18, s. 115–124, grudz. 1997.