[1]
A. Czamara, „Wartościujący akt illokucyjny”, Polonica, t. 18, s. 169–174, grudz. 1997.