[1]
I. Bobrowski, „Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 IV 1995 - 30 VI 1996)”, Polonica, t. 18, s. 247, grudz. 1997.