[1]
V. Jachimczak, „B. Magierowa, A Kroh, Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny (zeszyt zerowy)”, Polonica, t. 18, s. 237–239, grudz. 1997.