[1]
M. Bera, „Jednostki z wyrażeniami cholera i diabeł. Próba analizy semantycznej”, Polonica, t. 18, s. 125–140, grudz. 1997.