[1]
K. Weyssenhoff-Brożkowa, „Frazeologia staropolska w szacie łacińskiej”, Polonica, t. 18, s. 175–182, grudz. 1997.