[1]
A. Przepiórkowski, „Transmisja wymagań składniowych”, Polonica, t. 18, s. 29–50, grudz. 1997.