[1]
B. Szumińska, „Relacje semantyczne między ledwie a omal nie”, Polonica, t. 18, s. 141–146, grudz. 1997.