[1]
M. Węgiel, „Maciej Grochowski, Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych”, Polonica, t. 17, s. 214–217, grudz. 1995.