[1]
M. Bera, „Konferencja naukowa na temat wyrażeń funkcyjnych (Toruń, 21-23 X 1993)”, Polonica, t. 17, s. 269–274, grudz. 1995.