[1]
T. Malec, „«Roczniki Humanistyczne» Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [Księga pamiątkowa dla uczczenia sześćdziesięciopięciolecia Urodzin Profesora Mariana Kucały]”, Polonica, t. 17, s. 218–226, grudz. 1995.