[1]
I. Bobrowski, „Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 I 1993 - 31 III 1995)”, Polonica, t. 17, s. 275, grudz. 1995.