[1]
B. Nykiel-Herbert, „Jeszcze raz o uniwerbizacji”, Polonica, t. 14, s. 193–201, grudz. 1989.