[1]
W. Morawski, „Problematyka adaptacji paradygmatycznej zapożyczonych wyrazów angielskich w języku polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie”, Polonica, t. 14, s. 157–166, grudz. 1989.