[1]
A. Galasińska, „Pole leksykalno-znaczeniowe OBCY na podstawie powieści Edwarda Redlińskiego Konopielka. Analiza etnolingwistyczna”, Polonica, t. 14, s. 121–141, grudz. 1989.