[1]
J. Reszka, „Analiza semantyczna wybranych jednostek leksykalnych komunikujących pojęcie skargi”, Polonica, t. 12, s. 33–48, grudz. 1986.