[1]
I. Bobrowski, „R. Tokarski, Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze)”, Polonica, t. 12, s. 245–250, grudz. 1986.