[1]
A. Przepiórkowski, „Status gramatyczny predykatywnych SZKODA , WSTYD , ŻAL raz jeszcze”, Polonica, t. 39, nr 1, s. 85–110, grudz. 2019.