[1]
H. Wróbel, „O strukturze formalnej polskich zdań i jej interpretacji gramatycznej”, Polonica, t. 12, s. 75–84, grudz. 1986.