[1]
M. Wiśniewski, „Status gramatyczny słowa temu”, Polonica, t. 12, s. 145–154, grudz. 1986.