[1]
M. Bańko, „Примeна на принципите на новата полска лескриптивна граматика во изучуването на македонскиот язик”, Polonica, t. 12, s. 264–269, grudz. 1986.