[1]
E. Staszko-Maniawska, „Zróżnicowanie wewnętrzne grupy tak zwanych «rzeczowników ilościowych»”, Polonica, t. 12, s. 49–57, grudz. 1986.