[1]
M. Skarżyński, „Słowotwórcze gniazda odliczebnikowe”, Polonica, t. 12, s. 157–171, grudz. 1986.