[1]
J. Mazur, „Funkcje strony biernej w tekście mówionym i pisanym (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego)”, Polonica, t. 12, s. 229–243, grudz. 1986.