[1]
K. Kleszczowa, „Konstrukcje opisujące cechy osobowości”, Polonica, t. 12, s. 9–20, grudz. 1986.