[1]
A. Duszak, „Niektóre uwarunkowania semantyczne szyku wyrazów w zdaniu polskim”, Polonica, t. 12, s. 59–74, grudz. 1986.