[1]
K. Kallas, „Syntaktyczna charakterystyka wielofunkcyjnego jak”, Polonica, t. 12, s. 127–143, grudz. 1986.