[1]
J. Labocha, „Sposoby wyrażania żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej. Część II”, Polonica, t. 12, s. 203–217, grudz. 1986.