[1]
A. Bogusławski, „Polskie nieidentyfikacyjne wyrażenia osobowo-referencjalne”, Polonica, t. 10, s. 49–70, grudz. 1984.