[1]
T. Rittel, „Problem osoby trzeciej czasownika”, Polonica, t. 10, s. 99–110, grudz. 1984.