[1]
K. Waszakowa, „Słowotwórstwo rzeczowników z formantami paradygmatycznymi we współczesnym języku polskim”, Polonica, t. 9, s. 5–28, grudz. 1983.