[1]
Z. Topolińska, „Z zagadnień semantycznej i syntaktycznej interpretacji przysłówków”, Polonica, t. 9, s. 163–168, grudz. 1983.