[1]
K. Pilch, „Wyrażenia przysłówkowe określające relacje przestrzenne w gwarze spiskiej (na podstawie danych z Korpusu Spiskiego)”, Polonica, t. 39, nr 1, s. 193-203, grudz. 2019.