[1]
M. Czachor, „Dystrybucja polskich imiesłowów: styl funkcjonalny i długość zdania”, Polonica, t. 39, nr 1, s. 219–242, grudz. 2019.