[1]
B. Raszewska-Żurek, „Sprośność - uwagi o nazwie antywartości doby staro- i średniopolskiej”, Polonica, t. 34, s. 211–224, grudz. 2014.