[1]
A. Kula i M. Grzelka, „O badaniach nad wizualnością w prasie (preliminaria)”, Polonica, t. 34, s. 279–288, grudz. 2014.