[1]
Z. Bodziony, „Kontrastywne ujęcie stopnia internacjonalizacji inwentarzy podręczników do nauczania języków polskiego i węgierskiego jako obcych”, Polonica, t. 41, nr 1, grudz. 2021.