[1]
I. Kraśnicka, „Gdzie jest metafora? Sposoby reprezentowania gestów metaforycznych w dialogu”, Polonica, t. 41, nr 1, grudz. 2021.