[1]
J. Waniakowa, „Ekwiwalencja a zjawisko false friends w słowiańskich nazwach roślin ”, Polonica, t. 41, nr 1, grudz. 2021.