[1]
R. Bronikowska, „Niedokończona «werbizacja» – rozwój predykatywnych konstrukcji z przymiotnikiem w rodzaju żeńskim w XVII i XVIII w. w świetle danych korpusowych”, Polonica, t. 41, nr 1, grudz. 2021.