[1]
D. Maryn-Stachurska, „«Czy to <em>stosowne</em>?» O cechach składniowych i semantycznych jednostek <em>stosowny</em> i <em>stosownie</em> ”, Polonica, t. 41, nr 1, grudz. 2021.