[1]
D. Saniewska, „Arka Noego – o różnorodności semantyczno-strukturalnej nazw zakładów leczniczych dla zwierząt (na materiale Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej)”, Polonica, t. 42, nr 1, grudz. 2022.