[1]
M. Wrześniewska-Pietrzak i K. Ruta-Korytowska, „Nazwy i logotypy stowarzyszeń i innych organizacji działających na rzecz g/Głuchych”, Polonica, t. 42, nr 1, grudz. 2022.