[1]
A. Maciąg-Fiedler, „<em>Comata est signum naturale pestilentiae</em>. O komecie w średniowiecznych łacińskich tekstach polskich autorów”, Polonica, t. 42, nr 1, grudz. 2022.