[1]
M. Jocz, M. Ruda, i B. Wanot, „Konstrukcje bezosobowe z podmiotem arbitralnym i generycznym w gramatyce kaszubskiej i śląskiej na tle gramatyki polskiej”, Polonica, t. 42, nr 1, grudz. 2022.