[1]
S. Fokin, „Wydobywanie form gramatycznych analitycznych jako nowe wyzwania korpusowe (na materiale form trybu przypuszczającego w języku polskim i ukraińskim)”, Polonica, t. 42, nr 1, grudz. 2022.