[1]
M. W. Czachor, „Różnorodność znaczeniowa konstrukcji z imiesłowem przysłówkowym współczesnym: wieloznaczność a treść propozycjonalna zdania”, Polonica, t. 43, nr 1, s. 5–31, grudz. 2023.