[1]
T. Jelonek, „Nazewnictwo funkcjonujące na językowo-kulturowych pograniczach miast i wsi w dobie globalizacji”, Polonica, t. 43, nr 1, s. 63–75, grudz. 2023.